من خیلی دارم میترسم..
مامانم اومد منو گذاشت گوشه این پارک و رفت
ساکنین مجتمع بهش گفته بودن حق نداری گربه نگهداری کنی..
مامانم بجای اینکه از من دفاع کنه کلی ترسید
نمیدونم چرا با این نا مردها مبارزه نکرد.. آخه کاری از دستشون بر نمیامد جز تهدید
حالا من تنهائی اینجا چکار کنم؟.. تا کی زنده میمونم؟

 

 

 

 

 

 


/ 0 نظر / 347 بازدید