اعلام کشتار سگ ها از شبکه های اجتماعی!!!

واقعا" شرم آوره... بجای اینکه همانند کشورهای همسایه برای مهربانی با حیوانات فرهنگ سازی کنند.. علنا" در یک شبکه اجتماعی از مردم کمک میخواهند برای کشتار مخلوقات بیگناه خداوند.
دوستان من هیچ امیدی به بهتر شدن وضعیت حیوانات این کشور ندارم!!!! واقعا" لعنت و نفرین خدا بر دیو صفتان حیوان ستیز 

از یک طرف سگ های گرانقیمت و مارک دار مرتب از مرزهای کشور وارد شده و با قیمتهای آنچنانی به فروش میرسند و از طرفی سگ های مظلوم و بی پناه کشور خودمان به خاک و خون کشیده میشوند.
تفاوتش چیست؟ سگ های وارداتی نجس نیستند؟ باعث فرار فرشتگان نمیشوند... 
ای بی انصاف ها.. فرشته ها سالیان سال است که از این مملکت گریخته اند

 

Photo: ‎واقعا" شرم آوره... بجای اینکه همانند کشورهای همسایه برای مهربانی با حیوانات فرهنگ سازی کنند.. علنا"  در یک شبکه اجتماعی از مردم کمک میخواهند برای کشتار  مخلوقات بیگناه خداوند. دوستان من هیچ امیدی به بهتر شدن وضعیت حیوانات این کشور ندارم!!!!   واقعا" لعنت و نفرین خدا بر دیو صفتان حیوان ستیز   از یک طرف سگ های گرانقیمت و مارک دار مرتب از مرزهای کشور وارد شده و با قیمتهای آنچنانی به فروش میرسند  و از طرفی سگ های مظلوم و بی پناه کشور خودمان به خاک و خون کشیده میشوند. تفاوتش چیست؟  سگ های وارداتی نجس نیستند؟ باعث فرار فرشتگان نمیشوند...  ای بی انصاف ها.. فرشته ها سالیان سال است که از این مملکت گریخته اند‎

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید