محققین در کشورهای متمدن و پیشرفته باین نتیجه رسیده اند که داشتن گربه در منزل باعث نشاط و آرامش خاطر انسان میشود....

حیف که ایرانزمینیان به هزار بهانه واهی خود را از این نعمت محروم کرده اند

 

 

 

/ 0 نظر / 481 بازدید