عجیبه که در کشورهای مسلمان نشین نماز این همه انسان اونم در مسجد با وجود این گربه باطل نمیشود!!!!! ولی گویا ایرانیها دارند هنوز سر این مسئله با هم مجادله میکنند!!!  و شایعه پراکنی میکنند در مورد نحس بودن گربه...
ایرانیان خودشان تصمیم میگیرند چی نجس باشه یا نباشه!!!  
 
 
Photo: ‎عجیبه که نماز این همه انسان اونم در مسجد با وجود این گربه باطل نمیشود!!!!!    ولی  گویا ایرانیها دارند هنوز سر این مسئله با هم مجادله میکنند!!!‎
/ 2 نظر / 62 بازدید
زهره

ژاله جان من نتونستم تصویر این خبر را ببینم.

nani

یه عده بی دین و مخالف حیوانات میان و این چیزارو تو ذهن مردم میکنن وگرنه گربه یکی از بهترین و دوستداشتنی ترین حیوانات خونگیه