معنی واقعی اشــرف مخلــوقــات

چند روز قبل با یکی از همکاران در مورد اسب های مسابقه که اگر صدمه ببنند راهی غیر از شلیک گلوله به مغزشان نیست گفتگو میکردم . همکار دیگری بقول معروف پا برهنه به میان حرف ما پرید و گفت ‌(در قرآن نوشته شده که خداوند همه حیوانات و طبیعت و بطور کل کره زمین را بخاطر راحتی و آسایش و استفاده انسان خلق کرده !!! اسب را هم برای سواری دادن به ما خلق کرده وگرنه به چه درد میخورد و چه خاصیتی دارد؟؟؟). گویا بیشتر انسانها (خصوصا"‌ هموطنان.. اشرف مخلوقات بودن را آنطور که دلشان میخواهد بنفع خود معنی میکنند) عقیده دارند که انسان به عنوان موجود برتر حق دارد هر گونه که دلش خواست با دیگر مخلوقات خدا رفتار کند چون فقط انسانها دارای قدرت درک و فهم هستند و میبایست از مواهب الهی لذت ببرند !!!! زن بسیار ثروتمندی که در کوچه ما زندگی میکند و سالهاست بخاطر غذا دادن به گربه های محل با اینجانب درگیری دارد مرتبا"‌میگوید خدا خوشش نمیاید تو به حیوانها غذا میدهی و باعث آزار من میشوی و داری مرتکب گناه بزرگی میشوی‌ که من تو را مرتبا"‌ سر نماز نفرین میکنم و خدا از تو نخواهد گذشت !!!
تصور کنید یک روز انسان قادر باشد به کهکشانها و کرات دیگر سفر کند. در سیاره ای فرود آید که در آن موحوداتی مشابه حیوانات زمینی زندگی کنند .... موجوداتی که قبل از ورود انسان حاکمیت کامل داشته اند بر روی این سیاره .. درست شبیه آنچه که روی زمین قبل از خلقت انسان وجود داشته. آیا در اینصورت انسان مجاز خواهد بود از این موجودات به نفع خود سوء استفاده کند و همان رفتار را داشته باشد که با حیوانات کره زمین دارد؟ حال تصور کنید موجوداتی غیر زمینی دارای عقل و هوش کامل و پیشرفته تر از انسان به کره زمین وارد شوند و ما را با همان چشمی ببینند که ما حیوانات را میبینیم. آیا حق این را خواهند داشت که از ما هر طور که دلشان خواست استفاده کنند؟‌ گوشت تن ما را کباب کنند؟ از پوست تن ما کیف و کفش و لباس تهیه کنند ، از ما در آزمایشات و تحقیقات خود استفاده کنند و برای تفریح و خوش گذرانی ما را اسیر کرده از کره زمین بیرون ببرند و در قفس برای تماشای همنوعان خود زندانی کنند ؟
به نظر من که دید دیگری به دنیا و مخلوقات خدا دارم، انسان میبایست با عقل و هوش و خلاقیتی که خدا باو داده است در جهت مثبت برای کره زمین اقدام کند و نه برعکس آن. فقط تماشا کنید گدشته از حیوانات، انسانها به بهانه های مختلف چه به روز یکدیگر میاورند ..به اسم دین یا برای کسب قدرت و یا زمین و منابع و حتی گاهی بدون هیچ دلیل خاص. انسان تنها موجودی است که قتل عام میکند.. چرا؟ انسان دست به کشتار همنوعان خود میزند. آیاتا بحال شنیده اید حیوانات به دلایل پوچ یکدیگر را بکشند؟ آیاموجود دیگری را میشناسید که دست به کشتار جمعی بزند؟ آیا شنیده اید حیوانات حیات وحش برای تفریح و ورزش دست به کشتار دیگر موجودات بزنند؟ اگر انسان دست به کشتار ببری بزند او را شکارچی و شجاع و طبیعت مرد !!!! مینامند ولی اگر ببری به انسان حمله ور شود او را وحشی و دد منش میخوانند !!! تفاوت این دومورد چیست؟ چرا انسان حق کشتن داشته باشد و وحشی نامیده نشود ولی ببر به جرم حمله به انسان کشته شود ؟
از نظر من رفتار انسان ملقب به موجود برتر (یا همان اشرف معروف) با حیوانات میبایست شبیه رفتار خداوند با انسان باشد. برتر بودن و اشرفیت به معنای اهمیت دادن و رسیدگی و دلسوزی است و معنی حاکمیت مطلق و خود خواهانه داشتن بر مادر طبیعت و موجودات دیگر را ندارد. همانگونه که خداوند صدها بار برتر از انسان است و برانسان فرمانروائی میکند.. رفتار انسان با حیوانات نیز باید به همین گونه باشد. من هر وقت به چشمهای مظلوم و بیگناه حیوانات نگاه میکنم احساس میکنم آنها به خدا نزدیکترند تا انسانهای خودخواه و خطاکاری که برای فریب خدا و خرید گوشه ای از بهشت نماز میخوانند و روزه میگیرند ولی در کنار آن هزار کار خلاف هم انجام میدهند. گویا با اینکار میخواهند خدا را نیز گول بزنند!!!!
وقتی انسان در فیلم های مستند تماشا میکند ماده شیر بچه گوزنی را به فرزندی میپذیرد برایش قابل قبول نیست. آنرا نوعی حقه بازی و شیادی در فیلم برداری قلمداد میکند چون عمل ماده شیر برخلاف قانون طبیعت است و با غریزه او جور در نمیاید. ولی همین انسان درک نمیکند که خود دقیقا" همین رفتار را با میلیونها گونه های مختلف حیوانی انجام میدهد !!! از پرنده و خزنده گرفته تا حیوانات حیات وحش !!! انسان با دیدن دزدیده شدن بچه گوزن توسط ماده شیر و دور کردن او از مادر و محیط خودش گاه ناراحت میشود و دلسوزی میکند!!!! ولی از اسیر کردن حیوانات توسط انسانهای دیگر و خارج کردن آنها از زیستگاههای خود و وارد کردن آنها به محیطی غریبه و نا مانوس به دور از منابع غذائی دلخواه آنها .. دور از گروه های اجتماعی آنها تنها با توجیه اینکه خودمان برای آنها همه چیز را ساخته و آماده میکنیم و مواظبشان هستیم.. خود را تبرئه میکنند.
انسان از دیدن شکار شدن پرندگان توسط گربه گرسنه شهری تاسف میخورد و سعی میکند با سنگ و لگد پرنده را از دهان گربه نجات دهد. همان انسانی که روزش بدون خوردن مرغ و ماهی و گاو و گوسفند و بوقلمون و خو ک و ... به پایان نمیرسد. چرا دیدن شکار پرنده توسط گربه ناراحت کنند است ولی بریدن سر گوسفند بیگناهی بعنوان قربانی و سوء استفاده از میلیونها حیوان در روز به بهانه ورزش و لذت از طبیعت توسط شکارچیان و تشریح و آزمایشات مختلف روی حیوانات.. درد آور نیست؟
چرا انسانها اینقدر با هم متفاوتند؟ چرا من و امثال من کره زمین را خانه اصلی خود میدانیم.. خانه ای که دوست داریم تمیز نگهش داریم. چرا گروه هائی هستند که برای نجات و آزادی و سلامتی حیوانات و محیط زیست فعالیت میکنند و در مقابل هستند گروه دیگری که تنها فکر کسب قدرت و جمع آوری مال میباشند و موجودیت حیوانات (غیر از دسته ای که خوراک و پوشاکشان میشوند) .. از بین بردن طبیعت و تخریب کره زمین و حتی کشتار انسانهای دیگر برایشان کمترین اهمیتی ندارد؟ چرا اشرف ها اینقدر با هم متفاوتند ؟؟؟
چرا دانشمندان و محققین که میبایست باشعور تر از دیگر انسانها باشند دست از تحقیقات سادیستی خود بر روی موجودات زنده دیگر بر نمیدارند؟ وقتی در طی جنگ جهانی دوم آزمایشات و تحقیقات دردناک توسط دکتر منگل روی انسانهای دیگر انجام میشد به تدریج صدای اعتراض دنیا در آمد...چه زمان این صدا برای جان موجودات دیگر بلند خواهد شد؟ موجوداتی که در قفس های سرد و تنگ سالیان سال رنگ روشنائی روز را هیچ گاه در طول عمر دردناک خود نمیبینند و بدنهای آنها میبایست دائما"‌ تا زمان مرگ تحت شکنجه با سم ها و مواد خطرناک باشد .
با اینکه روزگار بسیار سختی را میگذرانم ولی راضیم از اینکه خداوند هدیه ای بمن داده به اسم (ترحم و درک واقعیت). میدانم در این راه تنها نیستم و حتی در مملکت بیرحمی های خودم نیز هستند تعداد زیادی با عقایدی مشابه من. ما که تحمل دیدن بدرفتاری با حیوانات،‌ تخریب طبیعت و محیط زیستمان را نداریم. باید قدرت خود را جمع کنیم با هم متحد شویم و صدایمان را به گوش دیگران برسانیم. نمیبایست بیش از این در گوشه ای پنهان شویم و نظاره گر بیرحمی شکارچیان - سیرک بازان - مسئولین باغ وحش ها و حتی رفتار مردم عادی با حیوانات شهری و بریدن بی دلیل درختان کهنسال و خشک کردن رودها و دریاچه ها باشیم. کافی نیست بنشینیم و بگوئیم من اهمیت میدهم .. باید اهمیت را نشان دهیم. بطور جدی صــدائــی باشیم برای بی صــدایان.
loading...
حذف ویرایش نظرات
ارسال شده در دوشنبه، ٢٠ مهر ۱۳۸۸ - ساعت ۱۱:۵۴ ‎ق.ظ - نظرات: 207
/ 23 نظر / 317 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رویا

البته میدونی ژاله جان من خودم از معاشرت با گربه ها هیچ ترسی ندارم.منظورم گرفتن بیماری و این جور چیزاست. نمیدونم این درسته یا نه اما اعتقاد دارم وقتی کسی عاشق چیزیه اون چیز نمیتونه بهش ضرری بزنه. من الان که یه گربه دارم و از خیابون هم پیداش کردم تو اتاقم رفت و آمد میکنه‘ کنارم میخوابه‘ بوسش میکنم و عاشقش هستم. تو پست بعدی حتما عکسش میذارم.

نگار

سلام چقدر خوشحالم که یک نفر هم توی این ایران خراب شده دور از جون شما پیدا شد که دوستدار حیوانان خصوصا گربه هاست حس نزدیکی با شما نسبت به حیوانات دارم و از مرگ گربه تون ناراحت شدم اینجا وقتی یه گربه میمیره تو سایت میزنن (in heaven )یعنی تو بهشته! قشنگه نه؟از بچگی همش به خاطر علاقه ذاتی به گربه ها شماتت می شدم و تو ایران نمی تونستم گربه داشته باشم (علارغم زیبایی گربه های ایرانی) اما اینجا تو مالزی 2 تا خریدم اینجا واقعا کشور گربه دوستان است ومن تا نیامده بودم نمی دونستم که مالایی های مسلمان چقدر به گربه علاقه دارند وبا احترام با هاش برخورد میکنند برعکس ایران!! سایت پت فایندر اینجا هم فعاله وبرای سگ ها وگربه های بی خانواده به قیمت خیلی پایین خانواده پیدا می کنن و اون حیوان بیچاره را از آوارگی نجات میدن می فروشند و به هر حال یک نفر پیدا میشه وازشون نگه داری میکنه. اینجا 2تاگربه خریدم وبه آرزوم رسیدم کاش میشد عکس هاشو برات می فرستادم از آشنائیت خیلی خوشحال شدم وموفق باشی....

blue rose

سلام دوست خوب و مهربونم..ممنون که به فکرم بودی.. راستش همونطور که میدونی روحیه م خیلی بد بود همه ش دنبال یه تغییر بودم حالمو بهتر کنم..تا اینکه عروسی پسرداییم پیش اومد و منم تصمیم گرفتم برم تا شاید حالم یه کم خوب شه! کم تاثیرم نبود.. بعد ار اونم یه کار پروژه ای بهم پیشنهاد شد که با کله گرفتمش تا خودمو به کار مشغول کنم واسه همین صبح تا شب شب تا صبح فقط پشت کامپیوترم کار میکردم..خیلی دلم میخواست سر بزنم بهت و حتی وبلاگ خودم ولی حتی وقت نمیکردم وعده غذایی معمولم رو بخورم!! تازه امروز وقت کردم به اون پسره زنگ بزنم خبر بگیرم..خبرش خیلی هم بد نبود ..میگفت پیشی ماده خوشگلم باز اومده بوده رو دیوار..خیلی خوشحال شدم ولی کاش میتونستم مطمئن شم شبا جاش راحته یا غذا خوب میخوره؟[متفکر] گفتم نمیشه رو دیوار براش غذا بزاری؟ گفت منبرای گربه های کوچه مون میزارم اونم حتما میخوره!! ولی خبر خوبترش این بود که میگه پیشی سیاه عزیزم دستی شده و باهاش بیشتر راه اومده..و شبا رو مبلشون می خوابه[دست] حسودیم شد..دلم براش تنگید..کی میشه من بتونم راحت تو خونه خودم پت نگه دارم[عصبانی] ولی خبر تقریبا بدش این که میگفت قراره از سایت پرشین

گوش قرمز

سلام ژاله جان آدرس من عوض شده . آدرسم رو در قسمت آدرس سایتِ کامنتدانیت تغییر دادم . اسم وبلاگم همونه / موفق باشی [گل]

مستانه

سلام دوست جدیدم مرسی عزیزم از راهنمایی و توضیح کاملی که برام دادی و بیشتر خوشحالم که با وبلاگتون آشنا شدم فعلا شرایطشو ندارم ولی مطمئنم هر روزی تصمیم بگیرم حتما با شما مشورت میکنم چون شناخت کامل و دقیقی از گربه ها دارین موفق و شاد باشید

مامان! شیرین

سلام سلام صدتا سلام! منم بالاخره مامان شدم :) مامان یه پیشولی ناز و خوشگل :) مهتا جونم بازم ممنونم ازت. ژاله جونم از شما هم ممنونم. خب دیگه برم با بچه م بازی کنم حوصله ش سر نره! ولی خودمونیم ها چه خوش میگذره :)

raskolinkof

من برای اولین بارتوی زندگی میخوام یک بچه گربه روازکوچیکی برای نگهداری قبول کنم واونو بزرگ کنم. خیلی فکرکردم دیدم اینکارروباید انجام بدم . میخوام سئوال کنم که بچه گربه ی تازه بدنیاآمده رو از کجا؟ویاازکی؟ میتونم تهیه کنم؟ قیمتش هم هرچی باشه مهم نیست. ارزششوداره . نروماده هم فرقی نمیکنه. [چشمک]

AngeL.R

سلام دوست عزیز واقعا" بهت تبریک میگم.پشتکار خوبی داری و خیلی خوبه که صدای این بی صدایان هستی/همیشه موفق باشید.[گل]