بازدید از ببــرهای سیبریائی در زندان ارم

 

حرکت معکوس زمان به سوی عقب افتادگی  : دلتنگیهای مادر زمین

جمعه بسیار بدی را گذراندم که هنوز بعداز چند روز اثرش در بدنم باقی مانده.. روحا"‌ و جسما" خسته هستم.. مسائل حیوانات و غم و غصه آنها داغونم کرده و شب ها اغلب کابوس درد و رنج حیوانات را میبینم.  کاش خدا این عشق را در قلب من نمیگذاشت.. صبح کلی از خدا گله کردم... ولی بعد پشیمان شدم..  باید سعی کنم همچنان  قوی باشم و نشکنم !!!‌ شاید حکمتی دراین کار خدا هست.

دانشگاه الزهرا مجتمع بزرگی است دارای فضای سرسبز بسیار وسیع که در آن حدود ۴٠ گربه زندگی میکنند و بعضی از دانشجویان مهربان و خدا دوست  به آنها غذا میدهند.  دیروز عصر یکی از دانشجویان مهربان خبر داد که خدمات دانشگاه به دستور ریاست محترم با تجهیزات خاص گربه گیری!!! وارد صحنه شده و تعدادی از گربه ها را وحشیانه گرفته روی هم در گونی انداخته و از آنجا خارج کرده اند.. امروز از صبح من و چند نفر از دوستان به آنجا مراجعه کرده و با تعدادی از کارمندان صحبت کردیم و شاید به امید خدا بتوانیم جلوی این عمل وحشیانه را بگیریم.   انجمن حمایت از حیوانات پی گیر قضیه برای جلوگیری از نابودی گربه هایی که در محوطه این دانشگاه و دانشگاه های دیگر هستند خواهد بود (امیدوارم).   به گفته چند تن از دانشچویان،  استادان و شاگردان قسمت الهیات !!!! ضدیت بسیار زیادی با زندگی گربه های بیگناه در محوطه دارند و حتی به کسانی که به آنها غذا میدهند گفته اند شما چطور جواب خدا را میدهیدو حتما" برای این کارتان به جهنم خواهید رفت‌!!!!!  آخ ما که سر از کار این دینداران جدید در نیاوردیم.. این همه حدیث و روایت در مورد مهربانی با حیوانات چگونه از چشم استادان و شاگردان محترم رشته الهیات پنهان مانده است....

 ناگفته نماند نگهبانان دانشگاه  ادعا داشتند ٢٠٠٠ گربه مزاحم در این مکان زندگی میکنند (همانطور که ذکر کردم تعداد گربه های آنجا بیشتر از ۴٠ تا نیست ولی هموطنان طبق معمول تمایل زیادی به گزافه گوئی دارند).

 

یکی از گربه های زیبای موجود در الزهرا  (حیوان به این زیبائی به چه جرمی باید راهی بیابان شود؟)

 

مطلب گوش قرمز   در رابطه با جمع آوری گربه ها از محیط های دانشگاهی تشویق

 

جمعه گذشته  بعد از یک ماه و نیم مجددا" با یکی از دوستان گوش قرمز  رفتیم به زندان ارم. کلی غذا خریدیم برای ٢ تاگربه های محبوس در قفس و همچنین گربه هایی که آدم٢پاهای خودخواه بعد از یکی دوماه نگهداری در خانه (عین اسباب بازی) در محوطه باغ وحش رهایشان کرده اند به امید خدا‌!!!   اول رفتیم سراغ مدیر محترم.. ایشان گفتند ٣ روز قبل آقائی آمده گربه خانگی آورده و چون گربه خیلی خوشگل بوده او را هم انداخته ایم در قفس پرشین ها!!!‌  ٢ تا پرشین بدبخت با چشمهای قی کرده و پشم های نمد شده که مثل کوهان شتر پشتشان را برجسبته کرده بود غمگین در قفس نشسته بودند .. اما گویا اینجانب را بجا آوردند چون با دیدن نزدیک شدن من به قفس  شروع کردند میو میو کردن. 

 

Your image is loading...
یکی از پرشین های محبوس

 از گربه جدید الورود خبری نبود.  دوستم او را در گوشه ای پشت جعبه های پرتقال پیدا کرد..  بشدت وحشت زده بود.. آخه انصافه ؟! گربه ای که در آپارتمان وروی تخت خواب میخوابیده ناغافل بیاورند بیاندازند در جائی وحشتناک.. گربه را از پشت تختخواب گربه ها (جعبه پرتقال ها)  کشیدیم بیرون و کلی ناز و نوازش کردیم و تازه کمی احساس امنیت کرد و شروع کرد چرخ زدن در قفس و بو کشیدن ولی مرتب میو میو اعتراض میکرد که اینجا کجاست که مرا آورده اند.. با تعجب شغالی را که در قفس سمت راست بود ورانداز کرد و رفت سراغ طاوس های قفس سمت چپ.. طفلکی بطور حتم این ٣ روز لب به آب و غذا نزده.. ما چند ظرف پر از غذای خشک و تر کردیم. پرشین ها شروع کردند به خوردن ولی این طفلکی هیچی نخورد. باز جای شکرش باقیه  از آن زیر آمد بیرون.  به احتمال زیاد مثل پرشین ها به مرور با شرایط جدید زندگی عادت خواهد کر ودر غیر اینصورت به مرور زمان از غصه دق خواهد کرد... طفلکی حیوانات زبان بسته...  

Your image is loading...

گربه خانگی جدیدالورود وحشت زده

 Your image is loading...

موقعیت را مغتنم شمارده همینجا از دامپزشکان محترم و مهربان خواهش میکنم - تمنا میکنم -  یک روز خود را اختصاص بدهند به این پرشین های بدبخت.. ما با کلی صرف وقت و انرژی با قیچی کندی که مدیر محترم در اختیارمان گذاشت مقداری از نمد ها را چیدیم ولی این چاره ساز نیست. موی بدن این دو باید تراشیده شود.  مجددا"‌خواهش میکنم کار سختی نیست یکی دوساعت وقت میگیرد بروید کمی این ٢ بدبخت را رسیدگی کنید.ا.. ضد انگلی به آنها تزریق کنید. از حرفهای ضد و نقیض نگهبانان چنین برداشت کردم که دامپزشک مشخصی در این باغ وحش وجود ندارد.

مدیر محترم میگفت دیروز خانمی میانسال آمده با سنگ محکم زده تو سر یکی از مرغابی ها و پرنده بدبخت هم جا به جا مرده.. بهش گفتند علت این کار چیه؟  خانم جواب داده :  هفته قبل انگشتر طلای من افتاد دراین برکه آب  و حتما" مرغابی ها اونو خوردند و اینجوری میخواستم دق دلیم را سرشون در بیارم (تو رو خدا ما دیوانه نیستیم؟!).

رفتیم سراغ شیرها  که به همان حال و روز بسیار رغت انگیز همگی  در حمام های کوچک کاشی کاری شده روی زمین ولو بودند (نرهای جدا و ماده ها جدا)   باز کلی صحبت با مدیر.   بابا این همه فضای باز هست همین روبرو را دور تا دور میله های بلند بزنید و این بدبخت ها را انتقال بدهید.. گناه دارند!!!!  باز هم جواب های سربالا.  رویهم رفته وضعیت گربه سانان در ارم بدتر از حیوانات دیگر است (از گربه پرشین گرفته تا گربه وحشی و شیر و پلنگ و گوش سیاه) .  بازدید کنندگان باغ وحش از شهرستانها آمده بودند به دیدن   ٢ ببر جدید الورود که اثری از آنها نبود؟   سراغ آنها را گرفتم :  ببرهائی که قراره در طبیعت رها شوند کجا هستند؟‌  مدیر محترم با تعجب... رها شوند.. کجا رها شوند ما داریم براشون جا درست میکنیم بیائید نشانتان بدهم..  همینجا میمانند.  البته الان در قرنطینه بسر میبرند !!!!

 از آنجائیکه با مسئول گربه سانان آشنائی دارم  رفتیم به سالن قرنطینه که آنجاهم چندین قفس موجود بود.  یک شیر ماده زایمان کرده بود و آنجا نگهداری میشد که بچه هاش در اطاق دیگری پنهان بودند.  ٢ تا ببر بدبخت سیاه روز هم هر کدام در ٢ قفس جداگانه نگهداری میشدند.  یکی از ببرها یکساعتی که ما آنجا بودیم روی زمین افتاده بود با چشم های باز و بسیار غمگین (فکر کنم به افسردگی حاد دچار شده باشد).  دیگری در قفسی دیگر مثل دیوانه ها دور و برخودش میچرخید.

  

Your image is loading...

 

Your image is loading...

ببر غمگین  

 

Your image is loading... 

مسئول گربه سانان بچه شیری را آورد تا ما از نزدیک نوازشش کنیم.. چه کیفی داشت.. چه لذتی بردم... و چقدر دلم سوخت برای عاقبت این توله شیر نر ؟!  

مملکت عجیبی است و ایرانیان نیز بنوبه خود اختراعاتی دارند و هنرهائی که همچنان فقط نزد آنان است  ... یکی از همکاران هفته گذشته در عروسی مجللی دعوت داشته که گویا عروس خانم با قلاده شیر به دست وارد جشن گردیده... بعد از قربانی کردن گاو و گوسفند برای میت چشممان روشن به مد شدن ورود عروس و داماد با یک قلاده  شیر ... و بزودی ببر و پلنگ و فیل به تالار مورد نظر تعجب
 
 
ساعت حدود ٣و نیم خسته برگشتم خانه .. تا گربه های قشنگم بروند در حیاط برای هواخوری و خودم غذای عصر گربه های بیرونی را آماده کنم. تلفن زنگ زد.. یکی از همکارانم بود.. گفت‌:‌ گربه یک ماهه ای ته سطل زباله شهرداری گیر افتاده و دستهاش را گذاشته بالارا نگاه میکنه فریاد میزنه منو نجات بدین.. این چطور رفته آن ریز.. بهش گفتم :‌ عزیزم گربه یکماهه که نمیتونه بره داخل سطل به آن بزرگی .. ١٠٠%‌ یک آدم٢پای بی صفت این بدبخت را انداخته آنجا از یک نفر کمک بخواه سطل را دمر کنه گربه بیاد بیرون... گویا همان موقع آقائی رسیده و گربه را بیرون آوردند.  ولی سرنوشت این گربه چه خواهد بود... له شدن زیر ماشین؟‌ یا انداخته شدن مجدد درون سطل؟؟   
 ساعت ٧ طبق معمول ساکم را پر کردم و رفتم برای ماموریت غذا رسانی به گربه های محل. در ایستگاه اول که نزدیک خانه خودم هست همیشه ۶ عدد گربه زیبا منتظرم هستند.   ٣ تا بچه های شاندیز خدا بیامرز و ٢ گربه نر زرد رنگ.. یکی از بچه های شاندیز که خیلی مورد علاقه ام بود و از بقیه گربه های کوچه بیشتر دوستش داشتم نبود.. از آقای همسایه که همیشه نگهبانی گربه ها را میدهد پرسیدم برفی کوچولو کجاست :‌گفت یکساعت قبل او را دیده ولی اشتها برای غذا خوردن نداشته. در کوچه پائینی دیدم گربه ۴ ماهه سیاه رنگی را ماشین زده و بدنش وسط خیابان بالاپائین میپره (داشت جان میکند) عده ای هم ایستاده وتماشا میکردند. رفتم بدن نحیفش را برداشتم گذاشتم کنار پیاده رو و ایستادم بالای سرش تا نفس آخر را کشید.   وقتی غدای شبانه گربه های مستقر در ۴ کوچه مختلف را دادم و برگشتم دیدم برفی کوچولوی سفید گوشه پیاده رو افتاده و نفس نفس میزنه و برادرش هم بالای سرش نشسته و مرتب لیسش میزنه.. خیلی منظره متاثر کننده ای بود.   از آقای همسایه خواهش کردم گربه را فوری به کلینیک کامرانیه برسانه.. اصلا"‌نمیدانستم حیوان که صبح صحیح و سالم بوده چرا باین روز افتاده.. بطور حتم با موتور یا ماشینی تصادف کرده و خونریزی داخلی.. درهرحال همسایه مهربان گربه زیبا را با آژانس به کلینیک رساند ولی دوام نیاورد و از دنیا رفت.   خیلی خیلی دلم سوخت.. این حیوان بقدری زیبا بود که در طول ٧ ماه زندگیشن ده ها نفر خواهان گرفتن این گربه و نگهدازی از او بودند. این زیباترین فرزند شاندیز بود..  نمیفهمم چرا خداوند گربه هائی را که بیشتر دوست دارم زودتر از دنیا میبرد ؟؟!!!
دوشنبه خانم جوانی ایمیل زد که زمینی خالی در کنار ساختمان شرکتشان واقع شده که هر روز از طبقه سوم خانه بغلی زنی یک سطل آب جوش میریزه روی ٣-۴ گربه بدبختی  که در آن تکه زمین زندگی میکنند.  رفته رنگشان را زده و به خانم اعتراض کرده. ایشان هم جواب داده اند اینها منبع میکروب و بیماریهای مختلف هستند و....  خلاصه بگذریم به خانم جوان قول دادم خودم برم سراغش.  من نمیفهمم مردم این مملکت چطور به خودشان اجازه میدهند درمورد هر چیری اظهار نظر کنند و هنوز نمیفهمم  این بیماریهای لاعلاجی که اینقدر ازش وحشت دارند چیست ؟؟؟‌
 
این هم ماجرای این هفته غم انگیز از جمعه تا چهارشنبه.. امیدوارم روزهای دیگر آرامتر و بی دغدغه تر بگذرد.
پی نوشت :‌
بعد از به آتش کشیدن و سوزاندن یک گربه بیگناه  توسط معتادین در پارک لاله.. دیشب از طریق دوستی مطلع شدم در یکی از پارکهای شمال شهر جوانی گربه بینوائی را به شدت زیر مشت و لگد کتک زده و کله اش را چندین بار محکم به دیوار سیمانی کوبیده.  بعضی از هموطنان نیز بجای جلوگیری از این بیرحمی ایستاده تماشاکرده و از این عمل زشت فیلم برداری کرده اند. این جوان اقرار کرده که به دلیل استفاده از کراک کنترل خود را از دست داده است.  درهمین پارک گاه به گاه حسد خفه شده گربه ها از درون حوض بیرون آورده میشود که به احتمال زیاد کار همین جوانان معتاد است.  چرا مسئولین جلوی استفاده مواد مخدر در پارکها و مکانهای عمومی را  نمیگیرند؟  پرواضح است سگ کشی و گربه کشی از نظر مسئولین هیچ ایرادی ندارد ولی عواقب کار را هم در نظر بگیرید که این حیوان کشی ممکن است بزودی تبدیل به انسان کشی گردد.
/ 152 نظر / 111 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فیبی

مجله ایده آل سایت داره از گوگل راحت پیدا میشه و لی من راه تماس باهاشون رو پیدا نکردم هرکس میتونه لطفا اعتراض کنه

رضا ترابی

مطلبتان را در دلتنگی های مادر زمین خونده بودم! واقعا" عجیب هستند این چینی ها! می دانستم که چینی ها ببر دارند ولی خواستم کمی با آنها شوخی کنم! به دکتر امین هم میگم که نگران نباشه...مگه اون 10% مردن؟ همه چی دست ماست و درست میشه... فقط باید تلاش کنیم!

فربد

[سوال]چرا چند روزه هرچی نظر به بلاگ فا میدم می گه امکان درج تبلیغاتی نمی باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال]نمی تونم با لینکات ارتباط بر قرار کنم . چی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فربد

بالاخره بروشورا رسید دستم!!!!!!!!!!!![چشمک][نیشخند][پلک][بغل][قهقهه][خنده][فرشته][تایید][گل][قلب][لبخند][خجالت][ماچ]

گربه تنها

این بچه شیره چه بزرگ شده من وقتی رفته بودم و دیده بودمشون 3 تاشون تو بغلم جا میگرفتن راستی سیاه گوش را هم دیدی که لنگ میزد من از مسولش پرسیدم گفت بخاطر سرما هست اما چیزی که هست این جانور مربوط به منطق سرد سیر هستش و حالا چرا بر اثر سرما اینجوری میشه من نمیفهمم

صبا

سلام ازاینکه به وبلاگ این منزل مجازی ماسرزدید وازآشنایی باشما خرسندم . به مصداق کلام خدا:اکثرهم لایعقلون . و . إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ درباره انسانه .یا اون داستان معروف انسان شاخه ای روقطع می کنه که روش ایستاده یاد آدم میاد. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ. بقول یکی ازاساتید طب سنتی ((اگرسلاخ خانه ها وقصابی هاراتعطیل کنند صلح ودوستی به جامعه بشریت بازخواهدگشت.)) پرحرفی کردم .وبلاگ بسیارجالبی دارید موفق باشید.

افسانه

SALAM خیلی خوشحالم که به جمع دوستان مهربانی مثل شما رسیدم اینقد به خاطر علاقه من به گربه ها و غذا دادن به این حیوانات بادیگران درگیری شدم که فکر میکردم واقعاً من آنرمالم و زندگی بقیه رو به خطر می اندازم در هر حال منم 7 گربه دارم که وقتی از پنجره خونه به من نگاه می کنند غذا از گلوی من و همسرم پایین نمیره اما همیشه مورد انتقاد دوستان قرار می گیرم اگر اطلاعات مربوط به گربه ها رو به ایمیل من هم بفرستید ممنون می شوم ما در آخرین خیابان شادمان زندگی میکنیم و خوشبختانه تو این کوچه همه به گربه ها غذا می دهند و با غذا دادن به گربه ها مشگل نداریم

افسانه

به همه گربه دوستان هم سفارش میکنم که برای حل مشکلات گربه ها و دیگر حیوانات به کلینک دامپزشکی دکتر قریب در انقلاب مراجعه کنند بر خلاف تصورمان بهترین خدمات و ارزانترین را به حیوانات می دهند من در دوبار غم انگیزی که مراجعه کردم بسیار به من و گربه هام کمک کردند و هر دوتاشون خوب شدند از دکتر خلخال هم که در داروخانه دامپزشکی هستند هم همیشه ممنونم

رستم دستان

سلام بر خانم ژاله عزیز من همیشه از خوانندگان خاموش وبلاگ شما بوده ام.(نشون به اون نشونی که چند سال پیش تو قسمت پرفایلتون سنتونو ننوشته بودید[نیشخند]) واقعا عاشق این اخلاق و مرامتون در مورد کمک به حیوانات هستم. و از حضور پر فیض شما در سایت هایی چون وبلاگ خانم کیانا-آقای آرش(گیاهخوار شویم)-تالار گفتگوی ایرانیان گیاهخوار و...به نفع حیوانات کمال تشکر رو دارم.البته باید بگم من هم عاشقانه طرفدار حقوق حیوانات هستم.و با نام ببر هیرکانی در پرشین پت فعالیت دارم: http://www.persianpet.org/forum/member.php?u=15226 خوشحال میشم که از این به بعد بیشتر با هم آشنا بشیم.[خداحافظ] راستی شما امروز هم به زندان ارم سر زدید؟