اینم یک سگ پلاک گذاری شده..داخل مسجدی در ترکیه به اسم سلطان احمد .به راحتی در مکانی به اسم مسجد با ارامش زندگی میکنه

(فقط سگ های ایران نجس میباشند و باید تیرباران شوند)

 

Photo: ‎ارسال شده توسط آقای حمید   اینم یک سگ پلاک گذاری شده..داخل مسجدی در ترکیه به اسم سلطان احمد .به راحتی در مکانی به اسم مسجد با ارامش زندگی میکنه  (فقط سگ های ایران نجس میباشند و باید تیرباران شوند)‎

/ 1 نظر / 36 بازدید
زهره

ژاله جان آیا حال که یک دختربچه چهارساله گم شده در ویرانه های بیابانی کهنوج توسط سگهای ولگرد نجات پیدا کرد وقت آن نرسیده که شهرداری مواضع خشن خود را نسبت به این حیوانات تغییر دهد؟