دوستم  اخیرا" مرتب گله و شکایت میکرد و نگران بود  در مورد یکی از ساکنین بیرحم مجتمع ..  مردی حدود ۶٠ ساله که مرتبا" با او در مورد گربه هایش جر و بحث میکرد (که چرا گربه ها  روی کاپوت ماشین مینشینند و در راه پله پائین و بالا میروند و... بهانه های بیمورد دیگری که از اغلب ایرانیان مرتب میشنویم)  .... این دوست برایم تعریف کرده بود که  ۶ ماه قبل  گربه ماده ای که در حیاط مجتمع رفت و آمد داشت  هنگام زایمان از آنجائیکه باید  دنبال صد سوراخ بگردد تا  تا از دست آدم٢پا در امان باشد .... با دیدن باز بودن پنجره یکی از واحد های ساختمان که  متعلق به  زن سالمند بد قلبی بود.. بخیال خودش جای امنی در یکی از کمدها پیدامیکند. غافل از انکه  بعد از بیرون آمدن اولین نوزاد صاحبخانه از راه میرسد .  بطور خلاصه  زن بیرحم با کمک  آن مرد ۶٠ ساله ظالم تر از خود   گربه ماده درحال زایمان  را که هنوز جفت اولین نوزاد از بدنش خارج نشده بود و فقط  خدا میداند  چند بچه دیگر در رحم داشت درگونی میاندازند و مردستمکار با اتومبیل خود میبرد و خدا میداند کجا رها میسازد ...   انسان چقدر میتواند بیرحم باشد ... کسی نبود به آن زن کهنسال بگوید : دست کم صبر میکردی بچه هایش را بدنیا بیاورد بعد در جعبه ای میگذاشتید و جایشان را عوض میکردید .. ای بی انصاف ها  .. ای بی مروت ها که تعدادتان در این کشور بسیار زیاد است  ..   مرد ظالم  چندی بعد تنها گربه زیبای دوست من را نیز به دور از چشم دیگران  در گونی کرده و از آنجا برده که دوست من مدتها گریان و نالان در خیابانها دنبال عسل  گربه گمشده اش میگشته تا اخیرا" خود مرد اعتراف میکند به بردن گربه و تهدید به اینکه گربه های فعلی را نیز سر به نیست خواهد کرد .    از آنجائیکه خداوند متعال از  ظالمین نخواهد گذشت و سزای اعمال خود را عاقبت در همین دنیا خواهند  گرفت ..  دیروز دوستم تلفن زد و باحالتی شوک زده به من خبر داد که  مرد ظالم خودش را در حیاط خلوت مجتمع حلق آویز کرده و مجتمع آنها پر است از نیروی انتظامی و آگاهی و آمبولانس و ....  ناگفته نماند  آن زن کهنسال نیز یک هفته بعداز بیرون راندن گربه ماده زائو از کمد خانه اش،‌  بشدت  زمین خورده و هنوز بدلیل شکستن ناجور لگن در بیمارستان بستریست.  

در منطقه ای که زندگی میکنم یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ ( حامی) باز شده است که اغلب خانم های شیک و پیک با ماشین های آخرین سیستم برای خربد به آنجامراجعه میکنند.   هفته قبل گربه ۴-۵ ماهه نزاری را دیدم که روی پله های آنجادر آفتاب  نشسته بود.. طبق معمول همیشه در اتومبیل غذائی ذخیره برای گربه های خیابانی  دارم که جلویش گذاشتم.  ٢ روز بعد مجددا" گربه را دیدم که وسط بلوار روی چمن ها نشسته بود.. سردش بود و گرسنه بنظر میرسید از همان فروشگاه  یک قوطی تن ماهی خریدم .. از دختر صندوقدار  پرسیدم آیا کسی  به این گربه غذا میدهد که اغلب اینجاست؟  گفت : ‌اوایل میدادیم ولی خیلی ازخانم ها اعتراض کردند و ما هم برای اینکه اینجا ننشیند  دیگر چیزی بهش نمیدهیم.   این حرفیه که همه میزنند.. سوپرهای مواد پروتئینی و رستورانها اگر خودشان بخواهند کمک کنند مشتریان محترم اعتراض میکنند.  میترسند از گربه مرض بگیرند یا با دیدن گربه جیغ میکشند (کسانی که هزار کار خلاف میکنند و نمیترسند ولی از زیباترین موجود خدا وحشت دارند). تعجب

عکس زیر را ببینید این بچه گربه چقدر زیباست (عین پسر من زنگوله خان میمونه) در یک مجتمع زندگی میکرد که گویا اهالی به دلایل مختلف از جمله :‌متدین بودن و نماز خواندن و جن بودن گربه و بیماریزا بودن گربه قصد اخراجش و یا مسموم کردنش را داشتند.  یکی از دوستان ساکن آن مجتمع که گربه را موقتی به منزلش برده از ما خواهش کرده اگر جائی سراغ داریم راهنمائی کنیم !!! حالا چه اشکالی دارد حیوان به این زیبائی در گوشه ای از همان مجتمع زندگی کند؟  آیا به کسی آسیب میرساند.. یا باعث نازا شدن خانمها میشود نیشخند . مردم با فرهنگ ایران کی میخواهند دست از این باور غلط (نازا شدن از گربه) بردارند.   ‌ ما نیز که فعلا" جائی نداریم و غیر از گربه های خودمان چند تا اضافی روی دستمان مانده .

 

Your image is loading...

 

هنوز درانتظار هستیم تا پناهگاه راه اندازی شود  ولی آیا گنچایش این همه گربه را خواهدداشت؟ مگر قرار نیست فقط گربه های مصدوم و نا توان را آنجا نگهداری کنیم؟     چرا هر مجتمع یک گربه را در پناه خود  نمیگیرد؟  مگریک گربه جای زیادی را اشغال میکند؟   چرا شهرداری و مسئولین مملکت خودشان از هر مجتمع نمیخواهند یک گربه را در پناه بگیرد؟   چرا مردم این کشور اینقدر ضدحیوان هستند؟.. چرا مسئولین مملکت اینقدر ضد حیوان هستند؟!  در کشور ترکیه اخیرا"‌  یک بند به بیمه اتومبیل شهروندان اضافه شده که مربوط میشود به تصادف با حیوان که در اینصورت حیوان مصدوم را باید برسانند به دامپزشک و چون بیمه تمام مخارج را پرداخت میکند همه کلینیک های دامپزشکی موظف به درمان حیوان مجروح میباشند.  چرا ما با کشورهای مسلمان دیگر اینقدر متفاوت هستیم؟!  چرا ما با تمام دنیا متفاوت هستیم.. چرا اینقدر بد دل و بدقلب هستیم  ..  عکس زیر نیز  یک نمونه از حیوانی که در مملکت ما مجروح شده.. طفلکی ها.. چقدر در گوشه و کنار این شهر با این حال و روز مدتها زجر و درد میکشند تا جان به جان آفرین تسلیم کنند؟!   اکثر شهروندان نیز با دیدن چنین منظره ای اگر خیلی رحیم باشند بدون زدن لگد و اه و اوه گفتن از کنار حیوان میگذرند.  عده قلیلی هستیم که سعی میکنیم به حیوان آسیب دیده کمک کنیم (با اینکه اغلب اطرافیان در خیابان مسخره مان میکنند).  مگر کمک کردن به حیوان جرم است؟؟‌ چرا باید با ترس و لزر به حیوانات گرسنه کمک کنیم.. مگر جرم است.. مگر سیر کردن شکم یک مخلوق گرسنه خدا جنایت است؟!

 

 Your image is loading...

دوست بسیار مهربانی در شهرسان این گربه را بااین وضع پیدا کرده و ازش نگهداری میکند و تلاش برای بهبود کردن وضعش.. که خیلی وخیم بنظر میرسد

دیروز کیانا زنگ زد که گربه ای مجروح پیدا کرده به کلینیک دامپزشکی دانشکده برده و آنجا دکتر جمشیدی اصرار زیادی داشته برای خواباندن (ازبین بردن) گربه.. کیانا گربه را آورد خانه و من دیدم.. مجروح بود و ناتوان .. اما ١٠٠%‌  قابل درمان.. گویا اکثر دامپزشکان محترم فقط با خواباندن گربه یا سگ موافقت میکنند و خدا میداند روزی چند گربه بیگناه را با یک تزریق از بین میبرند.   آیا دامپزشکان متعهد کشور گل و بلبل ما مثل کشورهای دیگر در خاتمه تحصیل قسم نمیخورند که تا جائیکه در توان دارند جان حیوانات را نجات دهند؟!    دوستان عزیز اگر گربه مجروحی پیدا میکنید خودتان از ظاهرش بخوبی خواهید فهمید درمان میشود یانه؟  گربه ای که مردنی باشد نمیتواند زیادتکان بخورد و نمیتواند میو میو کند و به هیچ وجه لب به غذا نخواهد زد.    خلاصه به حرف یک دامپزشک اطمینان نکنید. مخصوصا"‌دامپزشکان و دانشجویان کلینیک دانشکده که بعضی از دانشجویان حتی جرات دست زدن به حیوان را هم ندارند  

 

Your image is loading...

 ٢ عکس از گربه مجروح که دکتر جمشیدی قصد کشتن او را داشته و اکنون پس از ٢ روز کم کم سلامت خود را بدست میاورد

Your image is loading...

 

 هفته قبل بعنوان شاهد در دادگاهی حضور داشتم که قاضی مربوطه که مجتهدی بسیار ترو تمیز و مهربان بود از من برای شهادت شناسنامه خواست که فراموش کرده بودم همراه خود ببرم.  به ایشان گفتم فقط کارت عضویت انجمن حمایت از حیوانات اصفهان را دارم.. که با روئی خندان گفت خانم محترم همین کافیه.. قاضی مربوطه یکربع درمورد دین اسلام و حمایت از حقوق حیوانات سخنرانی کرد و احادیث مربوط به امام جعفر صادق در مورد حقوق حیوانات را عنوان کرد. پس چرا اکثر مسلمانان این مملکت فقط دم ازنجس بودن و کثیف بودن حیوان میزنند و گاهی پا را فراتر گذاشته و بادیدن غذا رسانی به گربه های خیابانی میگویند.. این کار گناه بزرگی است... یعنی غذا دادن به گربه یا سگ یا پرنده  گرسنه گناه دارد و خدا را خشمگین میسازد ؟! متفکر

 گاهی از خودم میپرسم با این همه تلاش و فرهنگ سازی و نوشتن و صحبت و...   خستگی از سرویس دادن به ۵٠ گربه خیابانی  و گذشتن از تمام لذات زندگی آیا به نتیجه مطلوبی در رابطه با حمایت از حیوانات در این مملکت خواهیم رسید ؟!

  لینک وب لاگ      واگذاری حیوانات

 

/ 77 نظر / 78 بازدید
نمایش نظرات قبلی
..

http://www.tabnak.ir/fa/news/141661

پگاه

تو رو خدا بريد كامنتاي اين مطلب تابناك رو بخونيد.هنوز هيچي نشده شروع شد.يكي نوشته پس براي همين گربه دم خونه ما همش كسل شده!!![تعجب] اين مردم كه ماشااله نزده ميرقصن اينا هم با اين حرفها ديگه بايد منتظر چي باشيم خدا ميدونه.

spider

خدارو شکر اکثر هم محله ای های ما حیوان دوست هستند و اگر خیری هم نداشته باشند شری هم نمیرسانند! و حداقل هر ساندویچ فروشی یکی دوتا گربه را ساپورت میکنند

spider

خونه ی ما خیابان حافظ خیابان جامی است

فاطمه

یه بار داشتم به پیشی های کوچه غذا میدادم خم شده بودم که بندازم زیرماشین براشون خوب می ترسیدن وحق دارن اونوقت دوتا لات دیوونه وسط خیابون داد میزدن هی خانم مسمومشون نکنی ناراحت] می دونم که ادمه مریضه احمق زیاد هست ولی اینا دلشون واسه گربه نسوخته بود یه سوژه واسه خنده گیر اورده بودن [سوال] محل که نیست خراب شده .. از غرولند ادما که نترسی از مردم آزاری این ارازل واوباش باید ترسید[ناراحت]

کیانا

ژاله جون دارم مي تركم امروز دوباره عوضي هاي مزاحم اومدن به حراست ادارمون شكايت منو كردن. من ساعت 6 صبح تو اين تاريكي كه هيچ كسي هنوز نيومده بيرون تندي بهشون غذا دادم فهميده بودن نامردها اومدن دوباره شكايت. هرچي از پيغمبر و اماما براي اين يارو حراستي مون گفتم بر مي گره آشغال مي گه شما داري خلاف مي كني و بي حرمتي به ائمه نكن. اينجا شهره و نبايد به هيچ حيووني غذا داده بشه. نمي دونم چيكار كنم. اينجا گربهاش هميشه گرسنه هستند هر روز منتظر من هستند مي ترسم با هاشون كل بيفتم سم بدن بهشون بكشنشون. خدايا نمي دونم بايد به كجا اين همه غصه مونو فرياد بكشيم. زن و مرد رواني صلاحيت اداره مهدكودك رو ندارن. اي كاش مي تونستم كاري كنم كه به خاك سياه بشينن.

فیبی

کیانا جان مگه چند تا گربه هستن زیادن ؟ نمیشه کلا ساعت رو عوض کنی مثلا عصر غذا بدی یا ببریشون یواش یواش جای دیگه باهاشون کل کل نکن یهو به همشون سم میدن اگه اصلا دیگه غذا ندی بهتر از اینه که بکشنشون بلاخره اونا جای دیگه غذا پیدا میکنن

فیبی

دیروز منم با یکی درگیر شدم ولی چنان دست و روئی ازش شستم که سرش رو انداخت رفت تو خونه پیرمرد کثافت چشم مارو در آورده اینقدر تو خونمون رو نگاه میکنه بعد میگه تو گربه تو خونت داری میاد تو راه پله های ما رو کثیف میکنه خنده دار نیست اصلا گربه های من تا حالا بیرون نرفتن منم گفتم تو از کجا میدونی من گربه دارم اصلا غلط میکنی مدام خونه مارو نگاه میکنی من امشب برات پلیس میارم . گربه داشتن و به گربه غذا دادن جرم نیست ولی تو خونه مردم رو نگاه کردن جرمه خلاصه که به غلط کردن افتاد دلم خنک شد

فرشاد

نباید ناامید شد. همیشه یادمون باشه حتی دادن یه غذای کوچک به یک گربه در اون لحظه کمک خیلی بزرگی برای اونه. حتی کوچکترین کار هم نباید دست کم گرفته بشه.

دوست کوچک گربه ها

سلام دوستان. همگی خسته نباشید. من تازه واردم. یعنی حدود هشت سالی است که به گربه ها غذا می دهم اما تازه چند روزی است در اینترنت با افراد همدرد خودم آشنا می شوم. ما در سهروردی هستیم اما بر خلاف هم محله ایمان که پیام داده بود همسایه های چندان مهربانی نداریم. ما سعی می کنیم زیاد با افراد نا مهربان برخورد نکنیم اما تعدادشان کم نیست و ملاقات اجباری اجتناب ناپذیر. البته هستند کسانی که پذیرای دو سه تا گربه در حیاطشان باشند اما چون ما به اکثر آنها در کوچه غذا می دهیم و تعدادی را هم در پارکینگ آپارتمان راه می دهیم تابلو هستیم. کمک: از دوستان خوب چند سوال داشتم: آیا همسایه ها می توانند با گرفتن استشهاد محلی یا هر روش دیگری از ما شکایت کنند؟ آیا غذا دادن به گربه های خیابانی غیر قانونی و جرم است؟ این را پرسیدم چون بارها تهدید شده ایم. در پایان از دوستان پیشکسوت چند جواب دندان شکن برای همسایه های نامهربانم می خواهم . با تشکر خدا همه را به را ه راست هدایت کند.