بیرحمی با حیوانات شهری همچنان در این کشور ادامه دارد

بی وجدانی و بی انصافی ایرانیان تا چه حد؟ انگار روز به روز وحشی تر میشویم!!! عکس و مطلب ارسالی توسط آقای اخباری (حامی حیوانات):

امروز طبق معمول به سمت محل کارم میرفتم که صدای گنگ گربه ای به گوشم رسید همه جا را گشتم زیر ماشینها .جوی آب ولی اثری از صدا نبود یک لحظه به خود گفتم داخل سطل زباله را ببینم و بعد آنجا باز مرگ انسانیت را دیدم این گربه نارنین را در کسیه کرده و در سطل انداخته بودن که کیسه کاملا خیس شده بود دوست داشتم همانجا کیسه را باز کنم ولی بلافاصله با وجود فاصله کم سطل زباله تا منزل این کیسه را باز نکردم تا در منزل عکس گرفته تا بیشتر به رذالت انسان پی ببرید

اینم 2 تا عکس از گربه نگون بخت.. وقتی داخل کیسه بود و وقتی نجات داده شد.
فقط خدا میدونه هر روز چه تعداد از بچه گربه ها را هموطنان حیوان ستیز اینجوری از بین میبرند؟!
 
 
/ 1 نظر / 273 بازدید
حامد

درود . همیشه وحشی بودیم - فرهنگ بدون زور استقرار پیدا نمی کند . اگر شما دیدید اروپا برخوردی دیگر دارند با آنها خود مردمشان برخوردی دیگر شد .

Whoops, looks like something went wrong.