پست های ارسال شده در خرداد سال 1387

سیگار کشیدن ممنوع !!!!!

بخاطر نجات جان میلیونها حیوان بیگناه هم که شده سیگار کشیدن را ترک کنید.                                                                          سالیان سال است که  مسئولین و ... ادامه مطلب
/ 137 نظر / 51 بازدید