پست های ارسال شده در آدر سال 1388

10 دسامبر - روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات - بیائید ما هم قدمی برداریم ....

آنقدر  در طول زندگی پنجاه و اندی سال خود در کنار گربه ها بوده ام  که حتی حساب گربه های خانگی  از دستم در رفته.. دیگه چه برسه ... ادامه مطلب
/ 41 نظر / 37 بازدید