پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

شهروندان محترم بخاطر خدا بچه گربه ها را داخل سطل های زباله شهرداری نریزید

دیشب کشوهای آشپرخانه  را تمیز میکردم که هنگام بیرون ریختن روزنامه های کهنه ‌ روبرو شدم با مقاله ای که اوایل سال در ... ادامه مطلب
/ 74 نظر / 140 بازدید