مطلب زیر را چندی قبل دوستی بنام محمدوحید بابائی برامون فرستاده بود:

والله چند روز پیش...هی صدای نی نی گربه میومد...نگو از رو پشت بوم همسایه بوده...بعد چند روز صدا قطع شد ...همسایه رو دیدم گفتم دیگه صدای بچه گربه نمیاد چی شد؟ مادرش آمد بردش؟ گفت : امونمون رو بریده بود بس که میو میو میکرد، رفتم از بالای پشت بوم پرتش کردم پائین...
بهش گفتم تو اسم خودتو میذاری انسان؟ بهش برخورد
یعنی توی همچین اجتماعی داریم زندگی میکنیم ما ..

 

 

 

/ 0 نظر / 390 بازدید