قابل توجه مسئولین مملکتی، جراید و رسانه ها و... تمام کسانی که ادعا دارند نگهداری از حیوانات تقلیدی است از فرهنگ غرب!!! آخه این خانواده فقیر که دو گربه زیبا را همدم خودشان کرده اند .. چه تقلیدی از غرب میکنند؟ اصلا" در خانه شان ماهواره دارند 

که ببینند غرب چه خبره؟! حس حیوان دوستی را خداوند در قلب تمام انسانهای واقعی قرار داده و چیزی نیست که بخواهیم از کسی تقلید کنیم

اگر مسئولین مملکت اینقدر نگران هستند چرا جلوی واردات سگ و گربه ها را نمیگیرند.. چرا جلوی کسانی که گربه های پرشین را ماهها در مغازه شان داخل قفسی کوچک و کثیف نگهداری میکنند تا با قیمت های بالا بفروشند نمیگیرند و فقط گیرداده اند به انسانهایی که دلشان برای همه مخلوقات خداوند میتپد و از روی دلسوزی گربه بدبخت خیابانی را میاورند و براش جا و مکانی تهیه میکنند.
 
/ 0 نظر / 29 بازدید